Thông tin về hội thảo

Sau sự kiện Hội thảo GIS toàn quốc 2009 được trường Đại học Khoa học, Đại học Huế tổ chức thành công, Đại học Huế đã phối hợp cùng mạng lưới GIS Việt Nam để đồng tổ chức cùng với trường Đại học Nông Lâm TPHCM (2010), trường Đại học Sư Phạm - Đại học Đà Nẵng (2011), trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP HCM (2012), trường Đại học Nông nghiệp 1 Hà Nội (2013), trường Đại học Cần Thơ (2014), trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội (2015), Tiếp theo đó, năm 2016 Đại học Huế đăng cai tổ chức hội thảo "Ứng dụng GIS toàn quốc 2016". Hội thảo dự kiến sẽ tổ chức vào ngày 8 - 11 tháng 12 năm 2016 tại Đại học Huế.
Tiếp nối thành công Hội thảo “Ứng dụng GIS toàn quốc 2017” đã được tổ chức tại Trường Đại học Quy Nhơn và các lần hội thảo trước đó, Hội thảo "Ứng dụng GIS toàn quốc 2018" dự kiến sẽ tổ chức vào ngày 27 tháng 10 năm 2018 tại Viện Địa lý Tài nguyên TPHCM, Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam, với chủ đề “Hướng tới đô thị thông minh”

Ban tổ chức

TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC

PGS. TS. Phạm Việt Hòa

Viện trưởng Viện Địa lý Tài nguyên Thành phố Hồ Chí Minh

PHÓ BAN TỔ CHỨC

TS. Hồ Đình Duẫn

Viện Địa lý Tài nguyên Thành phố Hồ Chí Minh

PHÓ BAN TỔ CHỨC

PGS. TS. Nguyễn Kim Lợi

Trường Đai học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh

ỦY VIÊN

TS. Lê Cảnh Định

Phân viện phó, Phân viện Quy hoạch và Thiết kế Nông nghiệp Miền Nam

ỦY VIÊN

PGS. TS. Nguyễn Kim Lợi

Trường Đai học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh

ỦY VIÊN

PGS. TS. Nguyễn Kim Lợi

Trường Đai học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh

Đăng ký Tóm tắt/ Toàn văn/ Poster

Hội nghị/ Hội thảo
Tiêu Đề
Tóm tắt
Tác giả
Email
File đính kèm
Tóm tắt/ Toàn văn/ Poster?

Keynote Speakers

TS. Dương Quang Trung

ĐH Queen, UK

GS. Võ Quang Minh

ĐH Cần Thơ, VN

GS. Venkatesh Raghavan

Osaka City University, JP

Các mốc thời gian

Chuẩn bị

30/05/2018 Hạn cuối cuối nộp tên bài báo và tóm tắt
15/06/2018 Thông báo chấp nhận tóm tắt
15/08/2018 Hạn cuối nộp bài toàn văn
15/09/2018 Thông báo chấp nhận bài toàn văn
30/09/2018 Hạn cuối nộp bài toàn văn hoàn chỉnh và đăng ký dự thi
27/10/2018 Hội thảo chính thức

Hội thảo chính thức

Buổi sáng

09:00 Opening
09:00 Opening
09:00 Opening

Buổi chiều

09:00 Opening
09:00 Opening
09:00 Opening
09:00 Opening
09:00 Opening

Đăng ký đề tài

Họ và tên
Địa chỉ
Email liên lạc
Điện thoại liên lạc
Ghi chú